شعر و عرفان

مطالبي پيرامون شعر و عرفان

زیبایی یوسف در نگاه شاعران

خاقانی:

هر که نظاره تو شد دست بریده می شود

یوسف عهدی و جهان نیم بهای روی تو

مولانا:

یوسف کنعانی ام ،روی  چو ماهم گواست

هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست

اهلی شیرازی:

مباش غره به حسن ای پسر که مستی  حُسن

هزار یوسف مصری به چاه افکنده است

سعدی:

ملامت گوی بیحاصل ترنج از دست نشناسد

در ان معرض که چون یوسف جمال از چهره بنمایی

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:41  توسط  خداداد  |