شعر و عرفان

مطالبي پيرامون شعر و عرفان

شب خیزی

شب خیزی

در باب شب خیزی و استفاده از فیوضات معنوی شب ،شاعران ما

داد سخن داده و انسانها را به شب خیزی و نهایت استفاده از آن

دعوت نموده اند.

این رباعی از ابوسعید ابوالخیر در این باب است.

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند

گرد  در  و  بام   دوست  پرواز  کنند

هرجا که دری بود به  شب در بندند

الاّ در دوست  را   که  شب باز   کنند

                                                            ***

مولانا شب خیزی را حتی برای یک شب هم که شده و آن هم بخاطر

 معشوق خالی از لطف نمیداند.

هزار شب تو برای هوای دل خفتی

یکی شبی چه شود از برای یار مخسب

مولانا در مثنوی شریف شرط دولت گرفتن را شب خیزی می داند.

چند شبها خواب را گشتی اسیر

یک شبی بیدار شو دولت بگیر

حافظ نیز شب خیز را کلید تقرب به معشوق میداند.

دعای صبح وآه  شب کلید گنج مقصود است

بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 22:16  توسط  خداداد  |