شعر و عرفان

مطالبي پيرامون شعر و عرفان

فرازهایی از عرفان مولانا

فرازهایی از عرفان مولانا:

مراحل تربیت و کمال

گندمی   را  زیر   خاک    انداختند

پس ز خاکش خوشه ها بر  ساختند

بار     دیگر     کوفتندش   ز   آسیا

قیمتش افزود و  نان  شد     جانفزا

باز   نان   را   زیر   دندان   کوفتند

گشت عقل و جان و فهم   هوشمند

باز آن جان چونکه محو عشق گشت

« یعجب الزّراع »    آمد  بعد  کشت

این ابیات به مراحل رشد و کمال از جمادی به نبات و از نبات به حیوان

به انسانیت اشاره داردکه چگونه آدمی از پست ترین مراحل به بالاترین

مراتب آن صعود می کند.

گندم  از  بالا به  زیر  خاک  شد

بعد از آن او خوشه و چالاک شد

دانه   هر  میوه  آمد   در    زمین

بعد از آن سر ها بر آورد از دفین

اصل نعمتها ز گردون تا به خاک

زیر آمد ،شد غذای جان پاک

همچنین به تکامل نفس انسان در اثر تحمل ریاضتها و مشقتها تا رسیدن

به مراتب کمال اشاره دارد،چنانکه دانه گندم اگر آن مراتب را طی نکند

جزء بدن آدمی نشود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:47  توسط  خداداد  |